Informacje o nas

Polityka jakości

Certyfikaty

Wyróżnienia

Galeria

 

Polityka jakości

 

 

Spółka PHUP „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SP.J. , przyjęła na siebie obowiązek zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

 

 

Jako główny cel Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów przyjęto:

    • Produkcję i dostarczanie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów, spełniające wymagania legalności oraz oczekiwania klientów w zakresie jakości handlowej wyrobów.
    • Nad zapewnieniem jakości wyrobów pełnią kontrolę zakładowe laboratoria, zlokalizowane przy każdym z naszych obiektów. Laboratoria te wyposażone są w nowoczesny sprzęt kontrolno – pomiarowy. W laboratorium określane są wszystkie wymagane cechy jakościowe surowców i wyrobów gotowych, niezbędne do zagwarantowania jakości oczekiwanej przez klientów.

 

Polityka Jakości realizowana jest w oparciu o wdrożenie i ciągle doskonalenie systemów:

    • ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI –  wg wymagań normy PN-EN ISO  22000:2005
    • ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ -   wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008

 

← Strona główna